1. Uitleenreglement

 

Speelotheek ‘Leentje Beer’ biedt iedereen de mogelijkheid om lid te worden en speelgoed te lenen. Gezinnen met kinderen hebben 1 (één) gezinslidmaatschap en bijbehorende lidmaatschapskaart. Bij inschrijving van personen tot 18 jaar moet een van de ouders mee komen om het inschrijfformulier te ondertekenen.

 

 2. Openingstijden van de speel-o-theek:

 dinsdagmiddag van 15.15 – 16.15 uur

 vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur

  zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

 Tijdens de vakanties van de basisscholen zijn we alleen geopend op

 vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

3. Lidmaatschap

Na het invullen van een inschrijfformulier ontvangt u een aspirant-kaart. De ledenadministratie stuurt u een factuur.  Na betaling ontvangt u uw lidmaatschapskaart(en) in de kleur  van dat jaar ín de speel-o-theek. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 .

 

 4. De uitleentermijn

De uitleentermijn is 4 weken. Bij te laat terugbrengen wordt een boete berekend van € 0,50 per stuk speelgoed per week. Bij zeer geliefd speelgoed rekenen we meer. Dit staat dan uitdrukkelijk vermeld op de kaart, die u van het speelgoed ontvangt. Het is niet mogelijk de uitleenperiode van speelgoed te verlengen of te ‘schuiven’ met speelgoed binnen een gezin. Ook is het niet mogelijk speelgoed te reserveren. Wel kunnen we voor u uitzoeken wanneer het speelgoed in de speel-o-theek terugverwacht wordt.

 5. Terugbrengen

 Het speelgoed dient heel, schoon en volledig te worden teruggebracht. Lever het speelgoed in , zoals u het hebt meegenomen:  b.v. in aparte zakjes, uit elkaar en op kleur gesorteerd   (zie hiervoor de kleine kaart).

 6. Zoekgeraakt of kapot:

 Wij hebben hiervoor de volgende regels:

 Zoekgeraakt: Indien u grote en / of belangrijke onderdelen of het   gehele speelgoed kwijt bent, wordt in overleg met het bestuur het te vergoeden bedrag vastgesteld. Voor kleine onderdelen, waarbij het speelgoed nog wel ‘in de uitleen kan’, wordt   € 0,70 statiegeld gerekend (onderdeel terug = geld terug).

 Kapot: Ga nooit zelf iets repareren, maar meldt dit bij het inleveren. Wanneer reparatie nog mogelijk is, is het vergoedingsbedrag maximaal € 5,= . Is reparatie niet meer mogelijk, dan is de vergoeding de dagwaarde. Mocht u n.a.v. schade of diefstal een beroep willen doen op uw Aansprakelijkheids-Verzekering-Particulieren, dan is het van belang te noemen dat: ‘Lidmaatschap van de speel-o-theek tegen een kleine vergoeding recht geeft op gebruik van speelgoed’.

 Ter voorkoming van misverstanden wordt het speelgoed bij het  terugbrengen gecontroleerd (en indien nodig geseald) in bijzijn    van degene, die het terugbrengt. Soms wordt speelgoed thuisgeteld; dan wordt u, als we iets missen, gebeld. Ook kunt u op de  kleine kaart zelf controleren of u het speelgoed compleet mee krijgt.

Speelotheek "Leentje Beer" Schoonhoven  | www.leentjebeerschoonhoven.nl