UITLEENREGLEMENT (m.i.v. 1 januari 2019)

 

1. Algemeen

Speelotheek ‘Leentje Beer’ biedt iedereen de mogelijkheid om lid te worden en speelgoed te lenen. Gezinnen met kinderen hebben 1 (één) gezinslidmaatschap en bijbehorende lidmaatschapskaart. Bij inschrijving van personen tot 18 jaar moet een van de ouders mee komen om het inschrijfformulier te ondertekenen.

 

2. Opening speelotheek

De Speelotheek is geopend op:

·        dinsdagmiddag van 15.15 – 16.15 uur

·        vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur

·        zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

 

Let op:  Tijdens de vakanties van de basisscholen zijn we alleen geopend op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Op feestdagen en tijdens de beursweekenden (zie daarvoor onze website) zijn we gesloten. 

 

 

3. Inschrijven als nieuw lid

Tijdens openingsuren van de speelotheek kunt u zich als nieuw lid inschrijven. Wij vragen daarbij om uw legitimatiebewijs te tonen. Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier ontvangt u een aspirant-kaart. De ledenadministratie stuurt u een factuur. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, krijgt u uw lidmaatschapskaart. Uw aspirant-kaart levert u op dat moment weer in.

Het inschrijfgeld als nieuw lid bedraagt eenmalig € 2,50.

De Speelotheek Schoonhoven heeft altijd het recht om het lidmaatschap te weigeren.

 

Speelotheek ‘Leentje Beer’ biedt iedereen de mogelijkheid om lid te worden en speelgoed te lenen. Gezinnen met kinderen hebben 1 (één) gezinslidmaatschap en bijbehorende lidmaatschapskaart. Bij inschrijving van personen tot 18 jaar moet een van de ouders mee komen om het inschrijfformulier te ondertekenen.

 

4. Soorten lidmaatschap

Er bestaan twee soorten lidmaatschappen: lidmaatschap A en lidmaatschap B.

 

Lidmaatschap A: de contributie bedraagt € 30 per kalenderjaar per gezin. U kunt per lidmaatschap maximaal 5 stuks speelgoed lenen. De leentermijn is maximaal 3 weken. U betaalt géén leengeld voor deze periode van 3 weken. Uiterlijk na 3 weken moet u het geleende stuk speelgoed weer inleveren.

 

Lidmaatschap B: de contributie bedraagt € 15 per kalenderjaar per gezin. U kunt per lidmaatschap maximaal 5 stuks speelgoed lenen. Voor elk stuk geleend speelgoed betaalt u € 0,50 (*). De leentermijn is maximaal 3 weken. Uiterlijk na 3 weken moet u het geleende stuk speelgoed weer inleveren.

 

5. Lenen en kosten

Per lidmaatschap mag u maximaal 5 stuks speelgoed of puzzel of gezelschapsspel lenen. De persoon die op het inschrijfformulier voor akkoord heeft getekend, is verantwoordelijk voor het meegenomen speelgoed.

De kosten van het lenen bedragen € 0,50 (*) per geleend stuk speelgoed voor de leentermijn van 3 (drie) weken. (Dit is niet van toepassing voor lidmaatschap A).

Reserveren van speelgoed is NIET mogelijk. Wel kunnen we voor u uitzoeken wanneer het speelgoed weer in de speelotheek wordt terugverwacht.

 

6. De uitleentermijn

De uitleentermijn is maximaal 3 (drie) weken. Als u geleend speelgoed te laat (dus later dan na 3 weken) terug brengt wordt een boete berekend van € 0,50 (*) per stuk speelgoed per week, ongeacht het soort lidmaatschap.

Verlengen is NIET mogelijk. Het is niet mogelijk de uitleenperiode van speelgoed te verlengen of te ‘schuiven’ met speelgoed binnen een gezin. Elk stuk speelgoed moet altijd uiterlijk na 3 weken worden teruggebracht.

 

 7. Terugbrengen

Het speelgoed moet heel, schoon en volledig worden teruggebracht. Lever het speelgoed in zoals u het hebt meegenomen:  b.v. in aparte zakjes, uit elkaar en op kleur gesorteerd (zie hiervoor de kleine kaart die bij het speelgoed zit).

 

8. Zoekgeraakt of kapot

Zoekgeraakt: Indien u grote en/of belangrijke onderdelen of het gehele speelgoed kwijt bent, wordt in overleg met het bestuur het te vergoeden bedrag vastgesteld. Voor kleine onderdelen, waarbij het speelgoed nog wel uitleenbaar is, wordt € 0,70 statiegeld gerekend (onderdeel terug = geld terug).

Kapot: Ga nooit zelf iets repareren maar meldt dit bij het inleveren. Wanneer reparatie nog mogelijk is, is het vergoedingsbedrag maximaal € 5,00 . Is reparatie niet meer mogelijk, dan is de vergoeding de dagwaarde. Mocht u n.a.v. de schade of diefstal een beroep willen doen op uw Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren, dan is het van belang dat u daarbij het volgende vermeldt: “Het lidmaatschap van de speelotheek geeft tegen een kleine vergoeding recht op gebruik van speelgoed”.

Ter voorkoming van misverstanden wordt het speelgoed direct bij het terugbrengen gecontroleerd (en indien nodig geseald) in het bijzijn van degene die het terugbrengt. Soms wordt speelgoed door onze medewerkers thuis geteld en gecontroleerd in verband met de tijdsduur. Als daarbij blijkt dat er iets wordt vermist nemen we daarover met u contact op per telefoon of email.

Wij adviseren u ook zelf te controleren of u het speelgoed compleet mee krijgt. Dit kunt u direct bij het lenen doen of thuis. Dit kan met behulp van de kleine kaart die bij het speelgoed zit. Als u onverhoopt toch iets mist, informeert u ons dan meteen maar in ieder geval uiterlijk op de eerstvolgende openingsdag. Daarmee voorkomt u dat wij u iets in rekening moeten brengen.

 

9. Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 november van het lopende kalenderjaar per email of per post.

 

(*)              Het is mogelijk dat voor bepaald speelgoed afwijkende tarieven (voor leengeld en/of boete) gelden. Indien dit voor een specifiek stuk speelgoed van toepassing is, staat dat nadrukkelijk vermeld op de kleine kaart die u bij het speelgoed ontvangt en/of door onze medewerker bij uitleen aan u gemeld en genoteerd.

 

Speelotheek "Leentje Beer" Schoonhoven  | www.leentjebeerschoonhoven.nl